Stroomvoorziening totalstations

Rondom de tunnelboring op de “Rijnlandroute” bij Leiden moet eventuele verzakking gemeten worden. IV-groep heeft hiervoor de opdracht gekregen en meet met een aantal “Total stations” continue voor, boven en net achter de boring op verzakkingen in de omgeving.

De uitdaging:


-Het verzamelen van data is kritisch, geen van de systemen mag uitvallen vanaf het moment dat de tunnelboring start.
-Niet alle meetlocaties zijn goed en snel bereikbaar, soms alleen op bepaalde tijden of na een vergunningaanvraag toegankelijk.
-Sommige metingen gebeuren dicht bij woningen, stank- en geluidsoverlast moet voorkomen worden.

De overwegingen:


-Het stroomverbruik is beperkt en meestal met een zonnepaneel op te wekken. Op sommige locaties is veel schaduw wat zorgt dat de zonnepanelen zeker in de wintermaanden sterk minder opbrengst hebben. Andere locaties zijn dichtbij de openbare weg waarbij een los liggend zonnepaneel diefstal en vandalisme uit kan lokken.
-Lege accu’s vervangen en elders laden is te arbeidsintensief en heeft een te groot risico op uitval van de meetapparatuur. Een dieselgenerator zorgt voor teveel stank- en geluidsoverlast en is te zwaar voor dit verbruik, ook is de stikstof en fijnstof die daarbij vrijkomt onwenselijk.
-De systemen volgen de tunnelboormachine en moeten regelmatig verplaatst worden. Een simpel en snel inzetbaar systeem heeft daarom de voorkeur.

De oplossing:


Uiteindelijk heeft IV-groep gekozen voor de EFOY ProCube. Deze kist bevat alle onderdelen voor de stroomopwekking en opslag. Zij sluiten op de meetlocatie hun “total station” en eventueel het zonnepaneel aan op de spanningsuitgang van de ProCube en kunnen online alles inzien en bedienen.
Omdat het stroomverbruik gemiddeld maar 15 watt is hebben zij gekozen voor de EFOY 800 Duo. Met 2 28 liter cartridges en zonder zonnepaneel kan het systeem 3 maanden werken zonder tussentijdse cartridge wissels.
Naast 3 van deze ProCubes gebruikt IV-groep op dit project een aantal andere EFOY Pro brandstofcellen in bijvoorbeeld materiaalcontainers.